Scholing

S

Het is mijn ambitie om mijn kennis over en passie voor plezierdichten door te geven aan iedereen die geïnteresseerd is in een dichtvorm die zich onderscheidt van alle andere dichtvormen.  Middelbare scholieren kunnen tijdens een extra of vervangende les kennis maken met een vorm van taal die hun taalvaardigheid vergroot en woordenschat uitbreidt. 

Op dit moment bied ik drie vormen van scholing:

  • Introductiecursus voor iedereen
  • (Master)classes voor dichters en poëten
  • Onderwijsmodules voor leerlingen van middelbare scholen

Binnenkort zal ik op deze website een planning publiceren van de dagen waarop ik de introductiecursus en masterclasses in 2019 zal geven. Kun je niet wachten? Neem dan direct contact met mij op zodat ik de mogelijkheden kan toelichten.

Dichten in ambachtelijk zin van het woord

Zelfportret (1990)

Beter leren kennen?

Wit u mij wat beter leren kennen? Dat kan via Facebook en LinkedIn.