Proeve van bekwaamheid

P

In het perfecte plezierdicht is de inhoud en vorm ondergeschikt aan elkaar. Het uiteindelijke doel is te komen tot een optimale weergave van beelden, gebeurtenissen, ideeën en stemmingen, in een door metrum en rijmschema bepaalde woordrangschikking.

Als proeve van bekwaamheid schreef ik de volgende 10 dichtvormen: Haiku, Clerihew, Sonnet, Kwatrijn, Kwintijn, Triolet, Rondeau, Villanelle, Ballade en een Ollekebolle,

Dichten in ambachtelijk zin van het woord

Zelfportret (1990)

Beter leren kennen?

Wit u mij wat beter leren kennen? Dat kan via Facebook en LinkedIn.