Ollekebolleke

O

Een ollekebolleke is een puntdicht (de tekst is humoristisch en heeft een pointe) dat aan strenge eisen moet voldoen. Het bestaat uit twee strofen van elk vier versregels.

Het metrum is de dactylus: drie lettergrepen, waarvan de eerste beklemtoond is (heffing) en de volgende twee onbeklemtoond (daling). Elke regel kent twee dactyli, behalve de regels 4 en 8, waarin de laatste twee onbeklemtoonde lettergrepen wegvallen.

In de laatste twee regels van elke strofe mogen de dactyli, naargelang dat de inhoud ten goede komt, vrijelijk over de versregel verdeeld worden.

Regel 1 is een motto, uitroep of verzuchting.
Regel 2 duidt het onderwerp aan.
Regel 6 is één zeslettergrepig woord met de hoofdklemtoon op de vierde lettergreep.
Regel 8 rijmt op regel 4 (volrijm).

Tijdens het liefdesspel

 

Berenvel, blokkenhut.
Zwijgzame toeschouwers.
Twijgen die kromtrekken,
sterven van pijn.

-/-

Dwaze geliefden zijn
pijnbomenmartelaars.
Blussen de liefde met
bloedrode wijn.
Terug
Dichten in ambachtelijk zin van het woord

Zelfportret (1990)

Beter leren kennen?

Wit u mij wat beter leren kennen? Dat kan via Facebook en LinkedIn.