Als plezierdichter houd ik mij bezig met versificatie in de ambachtelijke zin van het woord. Ik schroom niet gebruik te maken van alle instrumenten die dichters door de eeuwen heen ontdekten en uitvoerig hebben getest op hun overdrachtelijkheid.

Een plezierdichter onderkent de bekoring en het eigen karakter van iedere versvorm. Hij gebruikt strofenbouw om het gedicht open en beweeglijk te maken. Het refrein laat hij optreden omdat het de boodschap onderstreept en een welhaast onweerstaanbaar en hypnotiserend effect heeft. Het metrum van het gedicht geeft melodie aan de verzen. Rijm geeft woorden zeggingskracht.

* De omschrijving van de term plezierdichter is ontleent aan de uitleg van de uitvinder van het begrip: Drs. P

 

Dichten in ambachtelijk zin van het woord

Zelfportret (1990)

Beter leren kennen?

Wit u mij wat beter leren kennen? Dat kan via Facebook en LinkedIn.